İL EYLEM PLANI TASLAĞI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Malumunuz olduğu üzere Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 26 proje ilinde üçer günlük kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı hazırlık çalıştayları gerçekleştirilmiştir. İlinizde gerçekleştirilmiş olan çalıştayda oluşturulan taslak eylem planına son halinin verilebilmesi için kurumunuzun görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek plana ilişkin görüşlerinizi size iletilen resmi yazıda belirtilen süre içinde zehra@eduser.com.tr ve mehmet.erdogan1@aile.gov.tr adreslerine elektronik posta yoluyla; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne ise resmi yazıyla iletmenizi rica ederiz.

1. Taslak planı inceleyerek, planda koordinatör veya sorumlu kuruluş olarak yer aldığınız faaliyetleri tespit ediniz.
2. Sorumlu olduğunuz faaliyete, faaliyetin koordinatör kuruluşuna veya sorumlu kuruluşlara, uygulama zamanına ve mali kaynağına ilişkin kurumunuzun bir değişiklik talebi olup olmadığını değerlendiriniz.
3. Eğer bir talebiniz var ise, “İl eylem planı geribildirim formu”nun eylem planı bölümünün ilk sütüna hangi numaralı faaliyete ilişkin değişiklik istediğinizi, ikinci sütuna ne tür bir değişiklik istediğinizi (çıkarma, ekleme, düzeltme gibi), son sütüna ise ifadenin istediğiniz haliniz yazınız. Talep ettiğiniz değişiklik kurumunuzun sorumlular arasından çıkarılması ise yalnızca bunu belirtiniz ve son sütunu boş bırakınız.
4. Gerekli görmeniz halinde kurumunuzun sorumlu olmadığı faaliyetlere ilişkin görüşlerinizi de “il eylem planı geribildirim formu”na yansıtabilirsiniz.
5. Taslak planın değerlendirilme sürecinde çalıştaya katılım sağlayan temsilci veya temsilcilerin yer alması tavsiye edilmektedir.
6. Taslak planda yer alan sorumlu olduğunuz faaliyetler tarafınızca uygun görülmekte ve bir değişiklik istenmemekte ise geri bildirim formunu doldurmanız gerekmemektedir. Bu durumda planın tarafınızca uygun olduğunu belirten bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

Not: İl eylem planı geribildirim formuna görüş bildiren kurum ve kişi bilgilerini eksiksiz yazmanız önem arzetmektedir.

Katkılarınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.