İstanbul Aile Hekimleri’ne Yönelik Bilgilendirme Toplantısı 18 Mayıs’ta Yapıldı...

İstanbul Aile Hekimleri’ne Yönelik Bilgilendirme Toplantısı 18 Mayıs’ta Yapıldı...

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında yer alan ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık artırmak amacıyla, Aile Hekimleri yönelik  bilgilendirme toplantılarının dördüncüsü İstanbul’da gerçekleştirildi. Aile Hekimleri Bilgilendirme toplantılarının ilki 25 Şubat 2016’da Ankara’da, sonrasında sırasıyla Trabzon’da,  Antalya’da yapılmıştır. 

İstanbul’da yapılan toplantının açılış konuşmasında, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü AR-GE ve Proje Daire Başkanı Erhan Şahin, kendi birimlerinde kadına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şahin, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli rolü olan aile hekimleri ile yapılacak işbirliğinin önemine dikkat çekti. 

Toplantı, proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların tanıtılması ve katılımcıların konuya olan ilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Biçimleri’ konulu kısa infografik film gösterimi ile devam etti. 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Aile Hekimlerinin Rolü başlıklı bölümde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sayın Şevkat Bahar Özvarış, sunumunu gerçekleştirdi. Sayın Varış sunumunda; kadına yönelik şiddetin çok boyutluluğunu temel alarak, bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması konusunda, aile hekimlerine düşen görev ve sorumluluklar ile ilgili ayrıntılı öneriler sundu ve kadına yönelik şiddet konusunda hazırlanan İş Akış Şeması üzerinden açıklamalar yaptı.

Toplantı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.