Kadına Yönelik Şiddet

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI, 2008 ve 2014

  • 2008 yılında Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmış kadınların oranı yüzde 39 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 36’dır. 
  • 2008 yılında gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 10 iken, 2014 yılında yüzde 8’dir.
  • 2008 yılında Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların oranı yüzde 15 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 12’dir. 
  • 2008 yılında Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların oranı yüzde 42 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 38’dir.
  • Her iki araştırmada da Türkiye genelinde eşi veya birlikte olduğu erkeklerin duygusal şiddet/istismarına maruz kalan kadınların oranı yüzde 44’tür. 
  • 2008 yılında Türkiye genelinde ekonomik şiddet/istismar davranışlarından en az birine yaşamın herhangi bir döneminde maruz kalan kadınların oranı yüzde 29 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 30’dur.