Aile İçi Şiddet Türleri

Aile içi şiddet, duygusal istismardan, ölümle sonuçlanan fiziksel şiddete varan çeşitli tür ve şekillerde karşımıza çıkabilir. Evli, bekâr, dul ya da boşanmış, tüm etnik gruplardan her statü ve yaştaki kadınlar aile içi şiddete maruz kalabilirler.

Aile içi şiddet birkaç başlık altında toplamamız gerekirse:

Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Kadının yaralanması, yeti kaybına uğraması veya ölmesine neden olan her türlü şiddet eylemini kapsar. 

Fiziksel şiddete; dövme, tekmeleme, aç bırakma, uyutmama, tokat atma, tekmeleme, sarsma, uzuvları bükme, sigarayla yakma; kesici, delici ve ateşleyici aletlerle yaralama, organ ve uzuv kaybına neden olma, namus adına işlenen cinayetler, intihara zorlama, intiharına neden olma gibi pek çok örnek verilebilir. 

Cinsel şiddet, mağdura olan yakınlığına bakılmaksızın herhangi bir kişinin ev ya da işyeri dahil herhangi bir ortamda cinsel içerikli eylemde bulunması ya da buna kalkışması, istenmeyen cinsel ifadeler kullanması ya da önerilerde bulunması, baskı yoluyla kişinin cinselliği üzerinde dayatmada bulunmasıdır. 

Cinsel şiddete örnek olarak; sözle, elle sarkıntılık; dijital ortamda cinsel içerikli fotoğraf, video, mesaj gönderme; istenmeyen öpme, dokunma ya da okşama gibi cinsel temasta bulunma, istenmeyen cinsel eylemlere zorlama, cinsel ilişkiye zorlama, fuhuşa zorlama, akraba ve yakınlara yönelik cinsel saldırı ya da cinsel istismar, erken yaşta ve zorla evlendirme, tecavüz, taciz sayılabilir.

Psikolojik şiddet, duyguların ve duygusal ihtiyaçların, kadına baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Kadının yaşamı üzerindeki kontrolünü yok etmek, çocuklarıyla veya ailesiyle görüşmesine izin vermemek, kadını yalnızlaştırmak, bir yere hapsetmek gibi kontrol edici davranışlar da psikolojik şiddet kapsamına girer. Psikolojik şiddet tek başına görülebileceği gibi diğer tüm şiddet türlerine de eşlik eder. 

Psikolojik şiddetin; terk etmekle, çocuklarını elinden almakla tehdit etme, isim takma, aşağılama, yok sayma, iletişim kurmama, kendine saygısını ve beğenisini yok etme, çocukları kaçırma, anneye göstermeme, çocukları anneye karşı kullanma, kışkırtma, başkalarıyla iletişimini engelleme, bir yere hapsetme, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla görüşmesini engelleme ya da kısıtlama, bilgiye ve desteğe erişimini engelleme gibi birçok biçimi vardır. 

Ekonomik şiddet, kadının, yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ekonomik olanaklardan mahrum bırakılmasıdır.

Ekonomik şiddetin biçimleri arasında; çalışmasına engel olma, çalışıyorsa kazancına el koyma, kazancından sadece harçlık almak biçiminde yararlanmasına izin verme, çok az para bırakarak evi çekip çevirmesini isteme, zorla çalıştırma, mallarına el koyma, ekonomik kararlardan dışlama, ortak edinilmiş mallara zarar verme gösterilebilir.

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması -2008 - Ana Rapor

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması -2008 - Özet Rapor

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması -2014 - Ana Rapor

Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması -2014 - Özet Rapor