Şiddet Nedir?

TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET / KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, Birleşmiş Milletler tarafından “kadına, kadın olduğu için yöneltilen ya da kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet” olarak tanımlanır. Bu tanımlama ile kadına yönelik şiddetin rastlantısal olarak ortaya çıkan bir olgu olmaktan çok, cinsiyetlerinden dolayı onları etkileyen bir olgu olduğunun altı çizilmektedir.
(Birleşmiş Milletler, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), Genel Tavsiye No. 19, 1992)

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti, “bir insan hakkı ihlali ve kadına yönelik ayrımcılığın bir biçimi… kamusal veya özel alanda meydana gelmesine bakılmaksızın, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlüklerinden yoksun bırakma” olarak tanımlamaktadır.
(Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi - İstanbul Sözleşmesi, Nisan 2011)

AİLE İÇİ ŞİDDET

İstanbul Sözleşmesi, aile içi şiddeti “mağdurun faille aynı ikameti paylaşıyor veya paylaşmış olmasına bakılmaksızın aile içerisinde veya hanede ya da eski veya şimdiki eşler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemi” olarak tanımlar.
(Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi - İstanbul Sözleşmesi, Nisan 2011)