Proje Künyesi

Projenin İsmi Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Sığınma Evleri Teknik Destek Projesi
Projenin Kısa İsmi Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi
Ana Yararlanıcı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Eş-Yararlanıcı İçişleri Bakanlığı – Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Fon Sağlayıcı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi
Yüklenici Konsorsiyum Ortakları: GIZ (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) liderliğinde, Internationaler Bund, EDUSER Eğitim Danışmanlık Hizmetleri ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)
Süre 27.12.2013 - 27.12.2016
Paydaşlar İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Belediyeler, STK’lar.
Projenin genel amacı ve hedefleri - Projenin genel amacı, Türkiye’de kadınların insan haklarının korunması için Türk hükümetinin çabalarına katkı sağlamaktır.
- Projenin hedefi ise, şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin kurulması ve/veya sağlanması yoluyla 26 ilde kadınların şiddete karşı yeterli korunmalarını sağlamaktır.
Ulaşılması hedeflenen sonuçlar - Şiddete/aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetlerinin kurulması ve/veya sağlanması yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumanın artırılması.
- 26 ilde kadınlara yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının iyileştirilmesi için merkezi ve yerel yönetim organları ile yerel STK’lar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi.